محصولات
تفنگ حرارتی بزرگ تایوان

تفنگ حرارتی بزرگ تایوان

تفنگ بزرگ حرارتی(55 وات)مناسب برای چسباندن سرامیک، درزگیری پنجره، چسباندن گل های مصنوعی، کارهای تزئینی وغیره میباشد.این محصول ساخت کشور تایوان میباشد.

تفنگ حرارتی صنعتی 60وات

تفنگ حرارتی صنعتی 60وات

تفنگ بزرگ حرارتی صنعتی(60وات) مناسب برای چسباندن سرامیک، درزگیری پنجره، چسباندن گل های مصنوعی، کارهای تزئینی وغیره میباشد.این محصول ساخت کشور تایوان میباشد.

تفنگ حرارتی صنعتی 80 وات

تفنگ حرارتی صنعتی 80 وات

تفنگ بزرگ حرارتی صنعتی(80 وات) مناسب برای چسباندن سرامیک، درزگیری پنجره، چسباندن گل های مصنوعی، کارهای تزئینی وغیره میباشد.این محصول ساخت کشور تایوان میباشد.

تفنگ حرارتی صنعتی(100وات)

تفنگ حرارتی صنعتی(100وات)

تفنگ بزرگ حرارتی صنعتی(100 وات) مناسب برای چسباندن سرامیک، درزگیری پنجره، چسباندن گل های مصنوعی، کارهای تزئینی وغیره میباشد.این محصول ساخت کشور تایوان میباشد.

تفنگ حرارتی کوچک تایوان

تفنگ حرارتی کوچک تایوان

تفنگ کوچک حرارتی (20 وات) مناسب برای چسباندن سرامیک، درزگیری پنجره، چسباندن گل های مصنوعی، کارهای تزئینی وغیره میباشد.این محصول ساخت کشور تایوان میباشد.
     این سایت متعلق به فروشگاه چسب جوهرچی میباشد.